Artikel

Artikel

CPH Tested

Vi tester velfærdsteknologier og giver stemplet ”CPH Tested” til løsninger som bevis for, at de er testet i kommunal setting.

For at understøtte vores samarbejde med virksomheder, har vi i Sund Vækst udviklet CPH Tested. CPH Tested er et stempel, som refererer til at en velfærdsteknologisk løsning er blevet i testet i driftsnære enheder i Københavns Kommunes Sundheds – og Omsorgsforvaltning. De driftsnære enheder kan være plejecentre, ældrecentre, sundhedshuse, hjemmeplejen m.m., hvorved testen af velfærdsteknologien rettes mod den målgruppe, som løsningen er tiltænkt. Med stemplet følger også en VTV-rapport der dels dokumenterer testens forløb, og dels foretager en konklusion af produktets egnethed i forhold til den kommunale drift i SUF.

I dag samarbejdes der allerede med virksomheder omkring test og udvikling af velfærdsteknologiske løsninger, men for virksomhederne kan der være en begrænset værdi af testforløbet, medmindre der forekommer et efterfølgende køb af løsningen. Med CPH Tested tilføres løsningen en værdi, uanset om der forekommer et køb eller ej, fordi stemplet og VTV rapporten er en reference til samarbejdet og indeholder testdata. Virksomheden kan således henvise til kvalitetsstemplet, CPH Tested, når de præsenterer den pågældende løsning.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.