Aktiviteter og projekter i Afdeling for Velfærdsinnovation

SMS-løsninger til borgere med diabetes og deres pårørende.
I Living Lab Strandvejen kan virksomheder, forskere, ældre og medarbejdere i samarbejde udvikle og teste velfærdsteknologi.
Projektet tager afsæt i et ønske om, at gøre borgerne på Plejecenter Fælledgården mere selvhjulpne i toilet- og bade situationer.
Telemedicinske løsninger til borgere med KOL og hjertekarsygdomme
I et ambitiøst offentligt-privat partnerskab samskabes to innovative løsninger til personer med nydiagnosticeret type 2 diabetes.
Velfærdsteknologiske løsninger der medvirker til, at borgere med en demenssygdom klarer sig bedst muligt i hverdagen.
Sund Vækst vurderer nye velfærdsteknologier ud fra en model udarbejdet af Teknologisk Institut, den såkaldte VTV.
Telemedicinen giver mulighed for at yde sårbehandling til borgere med kroniske sår gennem online teleløsninger.
Vi analyserer eksisterende velfærdteknologier og udbreder dem i kommunen.
I Velfærdsklinikken kan du byde ind med gode idéer eller bud på nye velfærdsteknologiske løsninger på sundheds- og omsorgsområdet.
Sund livsstil og god diabeteskontrol hos patienter med type 2-diabetes.
Vi afprøver online levering og modtagelse af syge- og hjemmepleje ydelser.