Baggrunden for Afdeling for Velfærdsinnovation

I Københavns Kommune ønsker vi at sprænge rammerne for, hvordan en kommune udvikler og arbejder med velfærdsteknologi. 
 
Afdeling for Velfærdsinnovation skal skabe nye løsninger, der kan løfte velfærden på sundheds- og omsorgsområdet i Københavns Kommune ved hjælp at nye velfærdsteknologier. 
 
Afdeling for Velfærdsinnovation samarbejder med borgere, medarbejdere, virksomheder og forskningsinstitutioner om i fællesskab at udvikle de bedste velfærdsteknologiske løsninger, så vi i fremtiden kan give mere og bedre sundhed og omsorg til københavnerne.