Sammen skaber vi værdi

I afdeling for Afdeling for Velfærdsinnovation samarbejder vi med en række eksterne aktører i form af virksomheder, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, samt forskellige klyngeorganisationer, omkring udviklingen af værdiskabende velfærdsteknologi.

Samarbejdet med virksomheder sker i forbindelse med, at vi tester og udvikler løsninger til gavn for københavnerne. Dette samarbejde er primært forankret på Living Lab Strandvejen. Testningen af løsninger sker med udgangspunkt i metoden VelfærdsTeknologisk Vurdering (VTV), som du kan læse mere om på siden: Velfærdsteknologi Vurdering- VTV.

Processen for testningen af nye løsninger er opdelt i fem faser, som overordnet består af ide til investering. Ved hver fase foretages en vurdering af, om teknologien skal videre til næste fase. De fem faser er:

  • Indledende dialog: Dialog med virksomheder omkring løsningen og sparring omkring prototyper.
  • 0,0 Test: Teknologierne testes i testlejligheden, Living Lab, på Strandvejen 119. I denne fase er der fokus på at teste om løsningen virker, og om det er forsvarligt at teste løsningen sammen med borgere.
  • 0,1 Test: Teknologien testes i mindre skala på rehabiliteringsafdelingerne, på plejecentre eller i hjemmeplejen. Her testes løsningen sammen med en mindre gruppe borgere (typisk 2-10) og 2-4 medarbejdere. Testen afsluttes med en 0,1 VTV-rapport.
  • 0,2 Test: Teknologien testes i større skala f.eks. i hjemmeplejen, på plejehjem eller på rehabiliteringscenter. Her testes løsningen sammen med en større gruppe af borgere og medarbejdere. I denne testfase vil der ofte være flere enheder involveret i testen, og afhængig af hvad der testes, vil antallet af borgere, der der deltager i testen være ca. 20 borgere. Testen afsluttes med en 0,2-VTV rapport.
  • Investering i løsningen: Teknologierne indgår som investeringsforslag eller budgetønsker i de kommende budgetforhandlingerne.  Alternativt indkøbes teknologierne via fast budget.

Se desuden en figur af processen.

Løsninger hvor der er foretaget en 0,2 test, kan efterfølgende få stemplet CPH Tested. I højre side kan du læse mere om hvad CPH Tested er, hvordan virksomheder opnår stemplet og hvilke løsninger der er blevet tildelt stemplet CPH Tested.  

For løsninger som allerede er i brug og hvor der findes testdata, eksempelvis fra andre kommuner, vil processen for testningen blive afklaret i dialog med virksomheden.