Borgerne er tilfredse med sårbehandling via skærm

01.06.2015
Ny stor undersøgelse af sårbehandling med telemedicin viser, at der er stor tilfredshed med behandlingen.

I 2011 startede et nyt tværsektorielt samarbejde mellem Københavns Kommune og Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital, der havde til formål at afprøve telemedicin til borgere med sår. Nu har Københavns Kommune foretaget en brugerundersøgelse af ordningen, og resultaterne er overvejende positive.

I alt har 291 borgere har deltaget i brugerundersøgelsen. Undersøgelsen viser, at 96 procent af de adspurgte borgere er tilfredse med at få behandlet deres sår ved hjælp af telemedicin.
Undersøgelsen viser, at borgerne oplever, at deres sårforløb bliver kortere, og at de har færre ambulante besøg på hospitalet. Derudover giver borgerne udtryk for, at de oplever sammenhæng i deres sårbehandling, når det er de samme kommunale telesygeplejersker, der står for deres behandling, og det giver dem tryghed, at Bispebjerg Hospital følger med i deres sårudvikling.

Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) er meget tilfreds, og ser undersøgelsen som en bekræftelse af, at telemedicin kan spille en stor rolle i sundhedsvæsnet.

”Vi vil gerne give borgerne så meget frihed som muligt, og med telemedicin slipper du for en masse besøg på hospitalet. Det er mange borgere glade for, kan vi se i undersøgelsen, og det gør det også nemmere for borgerne at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det er en gevinst for både borgerne og samfundet som helhed. Den generelle tilfredshed med sårbehandling med telemedicin er tårnhøj, så det er helt sikkert kommet for at blive”, siger Ninna Thomsen.
 

Samarbejdet begyndte som et pilotprojekt i 2011, og indsatsen er løbende vokset, og er nu implementeret i fem lokalområder i Københavns Kommune. . Fra 2012 til 2014 har Københavns Kommune i samarbejde med Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital behandlet 1320 sår hos borgere, hvilket gør Københavns Kommune er den kommune i landet, der har behandlet flest sår med telemedicin.