CphInnoCup- Case Competition for studerende

01.08.2014
Se billeder og læs om konkurrenceløsningerne her

CphInnoCup 2014

 
Åbningen af Sund Vækst Huset trak mange gæster til, og som en del af åbningen dystede 12 studerende om at udvikle den bedste innovative løsning til demente borgere.
 
Konkurrencen – CPH Innocup 2014 - blev sat i gang 24 timer inden den officielle åbning, og vinderen blev kåret af borgmester Ninna Thomsen et døgn senere. I alt deltog fire hold studerende – og idéen ” 2nd Brain” – et teknologisk armbånd for demente - endte med at stå øverst på sejrsskamlen.
 
Professor Henning Langberg fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet sagde sådan om konkurrenceforløbet:
Det har sydet af innovation og tankekraft de sidste 24 timer, ligesom jeg havde håbet på. Forhåbentligt bliver det her et hus med lys i 24 timer i døgnet.
Se de fire konkurrence-idéer her:
 
Gruppe 1: Markedsplatform for hjælpemidler til demente
 Gruppens udgangspunkt var, at der findes masser af hjælpemidler til borgere med en demenssygdom, men ikke særlig mange har dem og samtidig er de for dyre. Derfor udviklede de et bud på en ny hjemmeside/tilbudsportal. Portalen indeholder, udover en oversigt over mulige hjælpemidler, fx oplysninger om den enkelte borgers sygdomsprogression, som gør, der sker et korrekt match mellem borger og hjælpemiddel.
 
Gruppe 2: 2nd Brain – vinder af konkurrencen
Gruppens udgangspunkt var, at mange borgere med en demenssygdom på et tidspunkt i deres sygdomsforløb mister orienteringen, og derfor kan have svært ved at finde tilbage til fx deres plejebolig. Gruppens løsning hedder ”2nd Brain” og er en personlig device i form af et armbånd, som giver besked til pårørende eller plejepersonale, hvis den sygdomsramte foretager en handling, som vedkommende ikke plejer, og derfor kan have brug for hjælp. Eller hvis borgeren ikke følger et normalt mønster med fx at drikke – hvilket kan være tegn på en dehydrering.
 
Gruppe 3: Teknologisk armbåndsur
 
Gruppe 3: Gruppens løsning fokuserer på at understøtte den demente borger i at bevare selvstændigheden i hverdagen så længe som muligt. De udviklede derfor et ur med både en visuel og auditiv funktion. Uret kan understøtte borgeren i hverdagens rutiner og minde borgeren om, at det er tid til at spise samt støtte personen i, hvordan måltidet forberedes.
 
Gruppe4: #mormor 
Gruppe 4: Gruppen havde fokus på at mindske ensomhed og isolation blandt borgere med en demenssygdom og støtte dem i hverdagens gøremål og aftaler. Derfor udviklede de en personlig ”fjernsynskanal”, som bringer de sociale relationer ind i stuen via fjernsynet. Løsningen er en lille boks tilkoblet fjernsynet, hvor mormor kan streame og modtage billeder af det yngste barnebarn – men fx også blive mindet om en lægeaftale dagen efter. 
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.