Flere midler til telerehabilitering og online sygepleje

18.02.2015
Københavns Kommune afsætter flere midler til telerehabilitering og online sygepleje til borgere med kroniske sygedomme og sår.

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte i starten af året en ny investeringsplan for finansieringen af telesundhedsydelser for borgere i Københavns Kommune.
Investeringsplanen er en del af den samlede vision om, at udbrede brugen af telemedicin til borgere med kroniske sygdomme såsom KOL, diabetes og hjertekarsygdomme og borgere med sår.
I Investeringsplanen er der udvalgt tre områder, hvor der i 2015 og 2016 vil være fokus på udviklingen og implementeringen af telemedicinske løsninger.

1. Implementering af tværsektorielle løsninger til borgere med KOL i hele Regionen

Det første fokusområde er implementeringen af nye telemedicinske løsninger, der skal sikre en bedre sammenhæng mellem kommuner, praktiserende læger og hospitaler. Ved hjælp af en tablet bliver borgeren i stand til selv at monitorere sin sygdom, ved eksempelvis selv at måle blodtryk og iltmætning, og disse data er tilgængelig for både borgeren selv og alle sundhedsvæsenets parter.

2. Telerehablitering i Københavns Kommunes forebyggelsescentre

Det andet fokusområde er implementeringen af telerehabilitering i København Kommunes forebyggelsescentre. Hvert år starter 2.000 borgere med kronisk sygdom et rehabiliteringsforløb, men mange falder af forskellige årsager fra. Med telerehabilitering kan borgere med kronisk sygdom modtage hele eller dele af sit rehabiliteringsforløb i eget hjem (eller på arbejde) fx ved digital dagbog, træning i hjemmet og digitale videomøder mellem borgeren og en medarbejder i forebyggelsescenteret, hvilket øger chancerne for et succesfyldt forløb.

3. Online levering af syge- og hjemmeplejeydelser

For mange ældre borgere er det vigtigt at klare sig selv længst muligt, føle sig tryg og ikke være afhængig af at vente på hjemmeplejen. Dette sikres gennem online levering af syge- og hjemmeplejeydelser der foregår som videomøder mellem borgere og sundhedsfagligt personale. Gevinsterne er bl.a., at borgerne nøjagtigt ved, hvornår de får besøg, og der vil være færre forskellige personer i borgerens hjem, da nogle ydelser leveres via skærmen. Leveringen af ydelser via skærm erstatter ikke alle hjemmeplejebesøg, men den er en del af den samlede hjemmepleje.